Neumann János Egyetem

Facebook

Gyengénlátó Változat

Tudományos és Művészeti Diákkör

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Pallasz Athéné Egyetem hallgatói az oktatók támogatásával aktívan részt vesznek a tudományos diákköri mozgalomban. A kari tudományos és művészeti diákköri konferenciákat mindhárom karon az őszi félévben rendezik meg. Karonként átlagosan 15 pályaművet készítenek a hallgatók. A TDMK a három karon 9 tudományterületet ölel fel: agrár, környezetgazdálkodás, szervezés- és gazdálkodástudomány, pedagógia, pszichológia, bölcsészet, informatika, műszaki, természettudományi területet.

A tanszék vagy intézet által meghirdetett TMDK témakörök közül a hallgató választja ki a számára megfelelőt, vagy a hallgató az általa önállóan választott tudományos témával megkeresi tanárát és felkéri a témavezetői teendők ellátására. A hallgató a témakör kiválasztása után jelentkezik TMDK-tagnak a témavezető oktatónál, és részt vesz a munka kidolgozásában. A pályamunka elkészítése után a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia keretein belül mutatja be kutatási eredményeit. Ha a hallgató a továbbjutást kiérdemelte, akkor a kari TDK elnök segítségével benevez az országos konferenciára. A TDK pályamunkák témája szorosan illeszkedik a karok kutatási profiljához.

A főiskola koncepciója, hogy az OTDK-ra továbbjutott dolgozatokat a hallgatók beadhatják szakdolgozatnak, szerzőpárosok esetében a kutatási témát át kell dolgozniuk. A pályamunkák és a szakdolgozatok témája hasonló vagy akár azonos is lehet, ha a hallgató a szakdolgozatnak induló kutatását fejleszti tovább TDMK pályamunkának.

Tudományos Diákköri Tanács

 Név

Telefon  E-mail

Borsné dr. Pető Judit          

FTDT elnök, Kertészeti Főiskolai Kar TDT elnök    
+36(76)517 733 borsne.judit@kfk.kefo.hu

Dr. Boza Pál

FTDT tag, GAMF Kar TDT elnök

+36(76) 516 385 pal.boza@gamf.kefo.hu

Koltói Lilla

FTDT tag, Tanítóképző Főiskolai Kar TMDT elnök

+36(76)501 782 koltoi.lilla@tfk.kefo.hu

Gazdálkodási Kar - Tudományos Diákkör

PAE GK TDKAz intézményi tehetségfejlesztés részeként a Tudományos Diákköri tevékenység a hallgató-tanár műhelymunka megteremtésével biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy hallgatóink tudományos-kutatói tevékenységet folytassanak.

Célunk, hogy hallgatóinkban megerősítsük a legalapvetőbb kutatási tulajdonságokat: a kitartó munka iránti igényt, a tudomány és a szellemi értékek iránti tiszteletet és alázatot, mások szakmai tevékenységének megismerését és elfogadását. Hallgatóink a Tudományos Diákköri Konferenciák keretén belül bemutatják kutatómunkájuk eredményét, így megtanulnak saját szellemi tevékenységük mellett érvelni, valamint megismerkednek társaik tudományos eredményeivel is. Amellett, hogy a résztvevő hallgatók egy lelkes és összetartó csapat részévé válnak, az itt megszerzett ismereteiket kiválóan tudják hasznosítani tanulmányaik, majd később munkájuk során.

Mi is az a TDK?

Hallgatói szemmel

Sokan, mikor meghallják, hogy hallgatótársuk TDK dolgozat írásába fog rémülten kérdezik: „Te megbolondultál?". De miért is félünk - mi hallgatók - ennyire ettől? Ennek nem tehernek kellene lennie, hanem pozitív lehetőség kihasználásának, amit magadnak választasz!
Hiszen érdekünket szolgálja, fejlődést biztosít. 

Nézzük csak milyen lehetőségek állnak egy-egy TDK dolgozatot író hallgató előtt:

  • A dolgozat megírása során különböző kutatási módszerek alkalmazására teszel szert, hogyan is kell
    • a könyvtárban szakirodalmat, folyóiratot keresni,
    • irodalomjegyzéket összeállítani,
    • az internetes forrásokat alkalmazni.

További információk