Neumann János Egyetem

Facebook

Gyengénlátó Változat

PAE PK - Alkalmassági vizsga

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Alkalmassági vizsga

Az előzetes alkalmassági vizsga időpontja: február 2. jelnetkezési határidő: január 19.
Az alkalmassági vizsga időpontja: 2017. május 19. - Jelentkezési űrlap

Az előalkalmassági / alkalmassági vizsga különeljárási díja: 4000 Ft.

Az alkalmassági vizsga követelményei: (lásd lentebb)

A testi alkalmassági  vizsgára sportfelszerelést, tornacipőt hozzon magával.

A postán (2017. január 19. után) kiküldött csekken 4000,-Ft eljárási díjat fizesse be és az alkalmassági vizsgára a feladóvevényt, fénymásolva  hozza magával. Befizetés hiányában alkalmassági vizsgára nem bocsátható. 
Az alkalmassági vizsgára továbbá hozni kell a felvételi eljárásban központilag előírt „Nyilatkozat a felvételizők egészségi állapotáról” adatlap fénymásolatát.
Az adatlap a www.felvi.hu honlap kérvénytárából ITT letölthető.
Ezt a háziorvossal kell kitöltetni és a jelentkezőnek is alá kell írnia.
Az alkalmassági vizsgára hozza magával személyi igazolványát!

Kérjük, hogy a vizsgán pontosan jelenjen meg!


EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT

A tanító és óvodapedagógus valamint a csecsemő és- kisgyermeknevelő szakra jelentkezőnek a háziorvosa által kiállított nyilatkozat másolatát kell csatolni arról, hogy krónikus, illetve fertőző betegségben nem szenved. Ennek igazolását az alkalmassági vizsgán bemutatni.

A jelentkezőnek önmaga által tett nyilatkozatot is mellékelnie kell arról, hogy eltitkolt betegsége nincs. 

Egészségügyi szempontból  a súlyosság mérlegelése alapján  kizáró ok lehet:

 • a felső végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai nyugodt állapotban is, melyek miatt a gyakorlati képzés következtében egészségi állapotromlás várható;
 • mindennemű szívbillentyű hiba;
 • a szív, a vérkeringés és légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fizikai terheléssel is járó óvodapedagógus- és tanítóképzésben a hallgatót gátolják;
 • a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás;
 • a látóélesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a kommunikációban;
 • SHIHARA színlátási teszttel kimutatható színtévesztés;
 • a térlátás korlátozottsága.
 • Kizáró okok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos mentális, pszichés zavarok.

Gyakorlatban:
Az egészségi alkalmassági vizsgálatról szóló igazolást az alkalmassági vizsgán kell leadni. 

 

AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

Az alkalmassági vizsga elemei:

Ének-zene alkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a pályázó alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

Amit kérünk:

 • Hozzon a jelölt egy 6-8 énekes szemelvényből álló listát: ebből 2 művet kell előadni, egyet a jelölt választ, egyet a kérdező tanár.
 • Néhány hangból álló egyszerű dallamot énekel vagy zongorázik a kérdező tanár, ezt kell visszaénekelni dúdolással vagy szolmizálva.

Beszédalkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a pályázót beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.

Amit kérünk:

 • Mese vagy gyermekirodalmi részletet kell felolvasni egyszeri átolvasás után.
 • Folyamatos és részletes beszéd egy képzőművészeti (6 festmény vagy kép közül egyet választ) alkotásról.
 • Beszéljen magáról 1-2 percet folyamatosan.

Testi alkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyaga elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.

Amit kérünk:

 • Közepes iramú futással és önállóan végzett gimnasztikával bemelegítés.
 • Páros lábon szökdelés zsámolyok felett.
 • Futás után egy lábról elrugaszkodás, leérkezés szivacsdombra két lábbal (távolugrás).
 • Egyensúlyozó járás alacsony gerendán.
 • Alacsony gyűrűn hajlított karú függésből ereszkedés állásba minél lassabban.
 • Hanyattfekvésből felülés.
 • Kosárlabdával szlalomban labdavezetés, ziccer-dobás.

 

Az alkalmassági vizsga értékelése: „megfelelt” vagy „nem felelt meg”
A vizsga során egyetlen „nem felelt meg” kizáró ok a további eljárásból.
A más intézményben tett, egy évnél nem régebbi, sikeres alkalmassági vizsgát elfogadja az intézmény.