Neumann János Egyetem

Facebook

Gyengénlátó Változat

Mesterképzés a Neumann János Egyetemen

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

ÁLTALÁBAN A MESTERKÉPZÉSRŐL

Képzési szintek

A bolognai folyamat során Magyarországon 2006-ban vezették be a felsőoktatásban a többciklusú képzést. Ennek megfelelően a felsőoktatásba lépők először az alapképzésben vesznek részt függetlenül attól, hogy az intézményt főiskolának vagy egyetemnek nevezik. Az alapképzést követően folytathatják a hallgatók a mesterképzéssel, majd a doktori képzéssel.

A mesterképzés célja

A mesterképzésben (master) a szakmai specializálódásra, elmélyültebb tudás megszerzésére van lehetőség.

Jelentkezés

Mesterszakra valamelyik alapképzés elvégzése után vagy legalább azzal egyenértékű, főiskolai diplomával lehet jelentkezni. A hallgató mesterszinten az általa elvégzett alapszakkal azonos vagy attól eltérő területen is folytathatja tanulmányait. 
A mesterképzésre a központi felsőoktatási felvételi eljárásban kell jelentkezni, a szeptemberben induló képzésre február közepéig. A jelentkezés feltétele a diploma vagy a felvételi eljárás alatt kézhez kapott diploma. A mesterképzésre jelentkezőknek szóbeli elbeszélgetésen kell részt venniük a választott intézményben, az ott megadott témakörök alapján.

Időtartam

A mesterképzés általában 4 féléves.

A mesterképzés ajánlható, ha a hallgató      

  • az alapképzésben szerzett tudását szeretné elmélyíteni,
  • ha a tudomány területén szeretne eredményeket elérni,
  • ha vezetői ambícióit egy magasabb szintű végzettséggel is szeretné  alátámasztani.       

A 2016. szeptemberi indulással aktuálisan meghirdetett mesterképzések a Kertészeti Főiskolai Karon

Jelmagyarázat:

  M - mesterképzés
  L -  levelező
  Á -  államilag támogatott
  K -  önköltséges

(A meghirdetni kívánt képzések minisztáriumi jóváhagyása még nem történt meg. Kérjük, látogasson vissza később!)

Képzési szint Munkarend Finanszírozási forma Meghirdetett képzés Önköltség(félév)
M L Á kertészmérnöki -
M L K kertészmérnöki 305 000 Ft
M L Á vidékfejlesztési agrármérnöki -
M L K vidékfejlesztési agrármérnöki 305 000 Ft

A mesterképzéseinkbe való belépés általános feltétele:

A jelentkezőknek az alapvégzettségükben legalább 84 kredit értéknek kell meglennie a felsőoktatási törvényben meghatározott ismeretkörökből. A  mesterképzésbe  való  felvételhez azonban elegendő ezen ismeretekből 60 kredit, a még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan az intézményünkben – a záróvizsgáig - meg lehet szerezni.

2016-ig a 40 év feletti diplomások nyelvvizsga nélkül is felvételt nyerhetnek a képzésekre. Egyéb esetben a felvétel feltétele egy középfokú ‘C’ típusú nyelvvizsga megléte.

A vidékfejlesztési agrármérnök MSc szakunkra az alábbi szakokon végzettek jelentkezését várjuk:

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki agrár alapképzési szak és az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki agrár alapképzési szak.

A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok: állattenyésztő mérnöki agrár alapképzési szak; élelmiszermérnöki agrár alapképzési szak; kertészmérnöki agrár alapképzési szak; környezetgazdálkodási agrármérnöki agrár alapképzési szak; mezőgazdasági mérnöki agrár alapképzési szak; mezőgazdasági szakoktató agrár alapképzési szak; növénytermesztő mérnöki agrár alapképzési szak; szőlész-borász mérnöki agrár alapképzési szak; tájrendező és kertépítő mérnöki agrár alapképzési szak; természetvédelmi mérnöki agrár alapképzési szak; alkalmazott közgazdaságtan gazdaságtudományi alapképzési szak; gazdálkodási és menedzsment gazdaságtudományi alapképzési szak; közszolgálati gazdaságtudományi alapképzési szak; kereskedelem és marketing gazdaságtudományi alapképzési szak; turizmus és vendéglátás gazdaságtudományi alapképzési szak.

E szakok mellett a vonatkozó KKK. 11. pontja alapján a Kecskeméti Főiskola kreditátviteli bizottsága az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatának 3. §-ban meghatározottak szerint elfogad: igazgatásszervező-, pénzügyi, számviteli-, műszaki menedzser szakon végzettek jelentkezését is.

Továbbá meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.  törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi  szintű  alapképzési  szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek  összevetése  alapján  a  felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A jelentkezőknek az alapvégzettségükben alábbi ismeretköröknek kell szerepelnie: természettudományi-, mezőgazdasági-, gazdasági-, vidékfejlesztési-, szakigazgatási ismeretek.

A kertészmérnök MSc szakunkra az alábbi szakokon végzettek jelentkezését várjuk:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kertészmérnöki alapképzési szak.

A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető alapképzési szakok: élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, erdőmérnöki, biológia, informatikus és szakigazgatási mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki szakok.

Továbbá meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.  törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi  szintű  alapképzési  szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek  összevetése  alapján  a  felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A jelentkezőknek az alapvégzettségükben alábbi ismeretköröknek kell szerepelnie: természettudományi-, mezőgazdasági-, gazdasági- és gazdálkodási, valamint természeti erőforrások alapképzési ismeretek.

KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:

Felvételi elbeszélgetés megadott témakörök alapján a kfk.kefo.hu oldalon meghirdetett időpontban. 

A kertészmérnöki MSc szakról további információk a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar oldalán

A vidékfejlesztési  agrármérnöki MSc szakról további információk a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar oldalán