Neumann János Egyetem

Facebook

Gyengénlátó Változat

Képzéstípusok, képzési szintek

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

KÉPZÉSEK A NEUMANN JÁNOS EGYETEMEN


MIT KELL TUDNI ÁLTALÁBAN AZ ALAPKÉPZÉSRŐL?

Képzési szintek

A bolognai folyamat során Magyarországon 2006-ban vezették be a felsőoktatásban a többciklusú képzést. Ennek megfelelően a felsőoktatásba lépők - amennyiben diplomát szeretnének -  először az alapképzésben vesznek részt, függetlenül attól, hogy az intézményt főiskolának vagy egyetemnek nevezik. Az alapképzést követően folytathatják a hallgatók a mesterképzéssel, majd a doktori képzéssel.

Az alapképzés célja

Az alapképzést (bachelor)  biztosító első ciklus olyan a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, amelyekkel a végzés után az alapdiplomával rendelkezők el tudnak helyezkedni. Az alapszakok ugyanakkor megfelelő elméleti alapozást nyújtanak ahhoz, hogy a hallgató tanulmányait a mesterképzésben folytathassa.

Jelentkezés

Az alapszakokra a központi felsőoktatási felvételi eljárásban kell jelentkezni annak szabályai szerint (határidők, pontszámítás).  Minden egyes szakon meghatározott, hogy a felvételhez mely tárgyak érettségi eredményei számíthatók be. Ennek alapján kell a kötelező tárgyak mellett a szabadon választható tárgyakból az érettségire jelentkezni.

Időtartam

Az alapképzés időtartama a képzéstől függően 6-8 félév.

Munkarend

Az egyes intézmények az egyes szakokon hirdethetnek nappali és levelező munkarendű képzést is. Ezt az intézmények mindig az aktuálisan meghirdetett  szakokról szóló tájékoztatóban teszik közzé.

A Neumann János Egyetem alapképzésében olyan diploma szerezhető,

 • amellyel a mesterképzés elvégzése nélkül is jól boldogulnak a végzettek köszönhetően az erős gyakorlati képzésnek,
 • amely biztos gyakorlati és elméleti alapokat ad a tanulmányok folytatásához a mesterképzésben.

VÁLASZTHATÓ ALAPKÉPZÉSEK AZ EGYETEMEN


 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A MESTERKÉPZÉSRŐL

Képzési szintek

A bolognai folyamat során Magyarországon 2006-ban vezették be a felsőoktatásban a többciklusú képzést. Ennek megfelelően a felsőoktatásba lépők először az alapképzésben vesznek részt függetlenül attól, hogy az intézményt főiskolának vagy egyetemnek nevezik. Az alapképzést követően folytathatják a hallgatók a mesterképzéssel, majd a doktori képzéssel.

A mesterképzés célja

A mesterképzésben (master) a szakmai specializálódásra, elmélyültebb tudás megszerzésére van lehetőség.

Jelentkezés

Mesterszakra valamelyik alapképzés elvégzése után vagy legalább azzal egyenértékű, főiskolai diplomával lehet jelentkezni. A hallgató mesterszinten az általa elvégzett alapszakkal azonos vagy attól eltérő területen is folytathatja tanulmányait. 
A mesterképzésre a központi felsőoktatási felvételi eljárásban kell jelentkezni, a szeptemberben induló képzésre február közepéig. A jelentkezés feltétele a diploma vagy a felvételi eljárás alatt kézhez kapott diploma. A mesterképzésre jelentkezőknek szóbeli elbeszélgetésen kell részt venniük a választott intézményben, az ott megadott témakörök alapján.

Időtartam

A mesterképzés általában 4 féléves.

A mesterképzés ajánlható, ha a hallgató      

 • az alapképzésben szerzett tudását szeretné elmélyíteni,
 • ha a tudomány területén szeretne eredményeket elérni,
 • ha vezetői ambícióit egy magasabb szintű végzettséggel is szeretné  alátámasztani. 

A mesterképzéseinkbe való belépés általános feltétele:

A jelentkezőknek az alapvégzettségükben legalább 84 kredit értéknek kell meglennie a felsőoktatási törvényben meghatározott ismeretkörökből. A  mesterképzésbe  való  felvételhez azonban elegendő ezen ismeretekből 60 kredit, a még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan az intézményünkben – a záróvizsgáig - meg lehet szerezni.

VÁLASZTHATÓ MESTERKÉPZÉSEK AZ EGYETEMEN


MIT KELL TUDNI ÁLTALÁBAN A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRŐL?

A felsőoktatási intézmények által folytatott felsőoktatási szakképzés az alapképzési szakokhoz hasonlóan érettségire épülő, kétéves képzési forma.

Az alapképzési szakkal ellentétben, a felsőoktatási szakképzés elvégzése után nem szerezhető felsőfokú végzettség, csak szakképzettség, melyet oklevél tanúsít. Ugyanakkor hallgatói jogviszonyt biztosít annak minden előnyével, így pl. utazási vagy kulturális kedvezmény is igénybe vehető.

A felsőoktatási szakképzések többsége állami ösztöndíjjal támogatott, így állami ösztöndíjjal két év alatt piacképes tudás és szakképzettség birtokába lehet jutni.

A felsőoktatási szakképzés nagy előnye, hogy elvégzése után több út is kínálkozik: a megszerzett képesítéssel be lehet lépni a munkaerőpiacra, illetve jelentkezni lehet az alapképzésekre. A felsőoktatási szakképzésben teljesített tárgyak – a felsőoktatási intézmények döntése alapján – az alapképzés (osztatlan képzés) során 30–90 közötti kreditértékben beszámíthatók.

A képzés hossza: 2 év (4 félév)

A képzés költségei: aki nem jut be államilag finanszírozott helyre, az aktuális meghatározott önköltséget kell fizetnie  (megtalálható az aktuálisan meghirdetett szakoknál)

A képzéssel megszerezhető végzettség: szakmai oklevél

A felsőoktatási szakképzés előnyei:

 • Hogyha Ön a középiskolai tanulmányait tovább kívánja bővíteni itt a helye az intézményünkben.
 • Hogyha Ön felsőoktatási tanulmányokat kíván folytatni, de még ez az elhatározása nem elég erős felsőoktatási szakképzéseink keretében kipróbálhatja magát és intézményünket.
 • Hogyha az Ön pontszámai nem érik el, az alapképzés felvételi pontszámát ne keseredjen el! Javasoljuk, hogy vegyen részt felsőoktatási szakképzésünkben, melynek elvégzésével beszámítható szakmai kompetenciák birtokába juthat, így megalapozva továbbtanulását alapszakjainkon.
 • Két év alatt elsajátíthat egy gyakorlatorientált szakmát.
 • Minőségi oktatásban vehet részt, ahol főiskolai oktatók fejlesztik képességeit, kompetenciáit.
 • Egyetemi polgárrá válásakor (sikeres felvételi után) intézményünk összes szolgáltatását igénybe veheti.

VÁLASZTHATÓ FELSŐOKATÁSI SZAKOK AZ EGYETEMEN

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEKRŐL 

A szakirányú továbbképzés célja

 Szakirányú továbbképzésre alap- vagy mesterfokozatú diplomával, illetve főiskolai vagy egyetemi oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. A szakirányú továbbképzés a korábban megszerzett végzettségre épül, annak az ismeretanyagát differenciáltan bővíti, illetve speciális területeken elmélyíti. A szakirányú továbbképzés különösen ajánlható vezetői beosztásban dolgozók számára, illetve azok számára, akik szakértői szeretnének lenni egy meghatározott szakterületnek. A szakirányú továbbképzés újabb végzettséget nem ad, a speciális szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul.

Jelentkezés

A jelentkezés feltétele általában a szakirányú diploma. Egyes esetekben azonban nem szakirányú diplomával is lehet jelentkezni. Ilyenkor a szakképzettséget tanúsító oklevélben szakértő megnevezés szerepel. Előfordulhat, hogy az intézmény a nem szakirányon végzettektől különbözeti vizsga letételét követeli meg.

Jelentkezni a képzést meghirdető intézménynél kell az ott megadott formában.

Időtartam

A képzés időtartama általában 4 félév.

Költségek

A szakirányú továbbképzés minden esetben költségtérítéses, amelynek összegét a szakot meghirdető intézmény határozza meg.

VÁLASZTHATÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK AZ EGYETEMEN

Felvételi Iránytű