Neumann János Egyetem

Facebook

Gyengénlátó Változat

Felvételi 1x1 -Jelentkezési tudnivalók és pontszámítás

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

PAE Felvételi 1x1


A jelentkezés határideje várhatóan: 2020. február 15.

A jelentkezés módja: kizárólag elektronikus úton a www.felvi.hu oldalon keresztül. Segítséget kérhetsz az efelveteli@felvi.hu oldalon.

JELENTKEZÉSI TUDNIVALÓK

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, ALAPKÉPZÉSRE ÉS MESTERKÉPZÉSRE

 

A jelentkezés módja kizárólag elektronikus úton a www.felvi.hu oldalon keresztül. Legfeljebb 6 meghirdetésre lehet jelentkezni, melyen belül megjelölhető több finanszírozási forma. 3 jelentkezési helyen ingyenes a jelentkezés.

 

A jelentkezés határideje: 2020. február 15.

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 

Kötelező beküldeni:

 • az érettségi bizonyítványt (külföldi, Magyarországon működő külföldi rendszerű, valamint a Magyarországon 2006. január 1. előtt érettségizők esetében),
 • az érettségi tanúsítványt,
 • a felsőfokú oklevelet,
 • a felvételi eljárás kiegészítő díjának igazolását,
 • az érettségi vizsgatárgy megfeleltetési kérelmet.

A pontszámításhoz szükséges egyéb dokumentumok:

 • a középiskolai bizonyítvány minden oldala,
 • a felsőfokú tanulmányok igazolása.

A többletpontok számításához szükséges:

 • a nyelvtudás igazolása (kivéve a 2003. január 1. utáni államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok),
 • a tanulmányi és művészeti versenyek igazolása,
 • a felsőfokú szakképzés igazolása,
 • a szakképesítés igazolása,
 • a sporteredmény igazolása,
 • a hátrányos helyzet igazolása,
 • a fogyatékosság igazolása,
 • a gyermekgondozás igazolása

A jelentkezéskor a már rendelkezésre álló dokumentumokat a jelentkező köteles a jelentkezésével egyidejűleg benyújtani. A később megszerzett dokumentumokat 2020. július 09-ig van lehetőség pótolni.

 

PONTSZÁMÍTÁS

felsőoktatási szakképzésre és alapképzésre:

A maximálisan megszerezhető pontszám: 500 pont

 

Pontszámítás felsőoktatási szakképzésre:

 1. tanulmányi pontok kétszerezése
 2. tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadása
 3. érettségi pontok kétszerezése

 

Tanulmányi pontok: középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok

Érettségi pontok: érettségi bizonyítványban, vagy tanúsítványban szereplő érettségi vizsgatárgyak közül a két legjobbnak a százalékos eredménye

 

Mindhárom esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.

A 3 számítási módszer közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára a legelőnyösebb.

 

Csak az vehető fel felsőoktatási szakképzésre, aki az emelt szinten teljesített érettségi többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri vagy meghaladja a 240 pontot.

 

Pontszámítás alapképzésre:

 1. tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadása
 2. érettségi pontok kétszerezése

 

Tanulmányi pontok: középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok (max: 200 pont)

Érettségi pontok: jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgatárgyak százalékos eredménye (max: 200 pont)

 

Mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.

A 2 számítási módszer közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára a legelőnyösebb.

 

 

ÚJ BEMENETI ÉRTETTSÉGI KÖVETELMÉNY ALAPKÉPZÉSRE

EGY EMELT SZINTEN TELJESÍTETT TANTÁRGY!!!!!
Műszaki képzési területű szakok esetén:

(gépészmérnöki; járműmérnöki; logisztikai mérnök; műszaki menedzser)

A képzési területnek megfelelő érettségi vizsgakövetelményként meghatározott tantárgyakból kell egyet választani.


Informatikai képzési területű szakok esetén

(mérnökinformatikus; üzemmérnök-informatikus)

Bármely érettségi tantárgy lehet.

 

Agrár képzési területű szakok esetén

(kertészmérnöki, mezőgazdasági mérnök, vidékfejlesztési agármérnöki)

Bármely érettségi tantárgy lehet.

 

Pedagógus képzési területű szakok esetén

(csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító)

Bármely érettségi tantárgy lehet.

 

Bölcsészettudományi képzési területű szakok esetén

(közösségszervezés)

A képzési területnek megfelelő érettségi vizsgakövetelményként meghatározott tantárgyakból kell egyet választani.

 

Gazdaságtudományi képzési területű szakok esetén

(gazdálkodási és menedzsment; nemzetközi gazdálkodás; pénzügy és számvitel; kereskedelem és marketing)

Bármely érettségi tantárgy lehet.

 

Diplomás hallgató alapképzésbe történő belépésekor a diploma kiváltja az emelt szintű érettségi követelményt.

 

 

Csak az vehető fel alapképzésre, aki az emelt szinten teljesített érettségi többletpontokkal, nyelvvizsgáért adható többletpontokkal és az OKJ-ben szereplő emeltszintű (54-es szakmaszámú) szakképesítésért vagy emeltszintű (55-ös szakmaszámú) szakképesítés-ráépülés többletpontjaival együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri vagy meghaladja a 280 pontot.

 

 

Többletpontok: max 100 pont lehet

 • emelt szinten legalább 45% eredménnyel teljesített érettségi vizsgáért (vizsgatárgyanként 50-50 pont)
 • felsőoktatási szakképzés befejezését követően, annak besorolási szakjára történő jelentkezés esetén

         jeles záróvizsga eredmény alapján 32 többletpontot,

          jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpontot,

          közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpontot;

 • esélyegyenlőség biztosítása érdekében meghatározott többletpontok (max: 40 pont)

          hátrányos helyzet

          fogyatékosság

          gyermekgondozás

 • nyelvtudásért

          középfokú (B2) komplex nyelvvizsga 28 többletpont

          felsőfokú (C2) komplex nyelvvizsga 40 többletpont

 •  képzési területek szerint adható többletpontok

          tanulmányi és művészeti versenyeredményért

          szakképesítésért (OKJ)

          sportteljesítményértDiplomás pontszámítás alapképzésre és felsőoktatási szakképzésre


Az Egyetem alapképzésére és felsőoktatási szakképzésére történő jelentkezés során, a már felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőt, a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél minősítése alapján az alábbi pontszám illeti:

a) amennyiben az oklevél minősítése ötfokozatú:

 I) kiváló: 400 pont

II) jeles: 400 pont

III) jó: 360 pont

IV) közepes: 320 pont

V) elégséges: 280 pont

 

b) amennyiben az oklevél minősítése négy fokozatú:

I) jeles (kiváló): 400 pont

II) jó: 360 pont

III) közepes: 320 pont

IV) elégséges: 280 pont

 

c) amennyiben az oklevél minősítése három fokozatú:

I) kiváló / kiválóan megfelelt / summa cum laude: 400 pont

II) jó / jól megfelelt / cum laude: 360 pont

III) közepes/elégséges/rite: 280 pont
Az a jelentkező nyerhet felvételt, aki1. a jelentkezési határidőig (2020.02.15.) érvényes jelentkezést nyújtott be,

2. a továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik,

3. alapképzés esetén teljesíti a bemeneti felvételi követelményt (egy emelt szintű érettségi),

4. teljesíti az érettségi pontok számításához meghatározott érettségi követelményt az előírt szinten,

5. pontszáma eléri a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot,

6. a felvételi összpontszáma eléri jelentkezési helyeinek valamelyikén az eljárás végén megállapított ponthatárt.

 

PONTSZÁMÍTÁS mesterképzésre

A maximálisan megszerezhető pontszám: 100 pont


Pontszámítás mesterképzésre (gépészmérnök MSc):

A maximálisan szerezhető pontszám: 100 pont

 

          motivációs beszélgetés 90 pont

Többletpontok: maximálisan további 10 többletpont szerezhető:

          fogyatékosságért: 5 pont

          gyermekgondozásért: 5 pont

          hátrányos helyzetért: 5 pont

          2. nyelvvizsga /felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

          2. nyelvvizsga /középfokú (B2) komplex: 3 pont

          megjelent/elfogadott publikáció: 10 pont

          OTDK 1-3. hely: 5 pont

A jelentkezés feltétele

          diploma, vagy a felvételi eljárás alatt megszerzett diploma

 

 

Pontszámítás mesterképzésre (Master of Business Administration (MBA) MSc):

A maximálisan szerezhető pontszám: 100 pont

 

          Szakmai és motivációs beszélgetés 90 pont

Többletpontok: maximálisan további 10 többletpont szerezhető:

          fogyatékosságért: 5 pont

          gyermekgondozásért: 5 pont

          hátrányos helyzetért: 5 pont

          2. nyelvvizsga /felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

          2. nyelvvizsga /középfokú (B2) komplex: 3 pont

          2. nyelvvizsga /felsőfokú (C1) írásbeli: 2 pont

          2. nyelvvizsga /felsőfokú (C1) szóbeli: 2 pont

          intézményi TDK 1-3. hely: 2 pont

          intézményi TDK különdíj: 1 pont

          előadás tartás tudományos konferencián: 2 pont

          felsőfokú végzettség: 4 pont

          OKJ bizonyítvány: 1 pont

          OTDK 1-3. hely vagy különdíj: 3 pont

A jelentkezés feltétele

          diploma, vagy a felvételi eljárás alatt megszerzett diploma

 

Pontszámítás mesterképzésre (Kertészmérnöki, és Vidékfejlesztési agrármérnök MSc):

A maximálisan szerezhető pontszám: 100 pont

 

          Szakmai elbeszélgetés 90 pont

Többletpontok: maximálisan további 10 többletpont szerezhető:

          fogyatékosságért: 5 pont

          gyermekgondozásért: 5 pont

          hátrányos helyzetért: 5 pont

          2. nyelvvizsga /felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

          2. nyelvvizsga /középfokú (B2) komplex: 3 pont

          intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont

          megjelent/elfogadott publikáció: 4 pont

          OTDK 1-3. hely: 10 pont

A jelentkezés feltétele

          diploma, vagy a felvételi eljárás alatt megszerzett diploma

 

Tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő bemeneti követelmények

 

Tanító, és óvodapedagógus BA szakokra alkalmassági vizsga (2. típusú) szükséges:


Alkalmassági vizsga részei:

          Ének-zenei alkalmassági vizsga

          Beszéd alkalmassági vizsga

          Testi alkalmassági vizsga

 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakra alkalmassági vizsga (1. típusú) szükséges:

Alkalmassági vizsga részei:

          Beszéd alkalmassági vizsga

 

AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

 

Ének-zenei alkalmassági vizsga

Célja:   Annak megállapítása, hogy a pályázó alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

 

Feladat:

 a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni),

 a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva, - a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.

 Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a felvételiző rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.

 

 Gyakorlatban:

1. Hozzon a jelölt egy 6-8 énekes szemelvényből álló listát: ebből 2 művet kell előadni, egyet a jelölt választ, egyet a kérdező tanár.

2. Néhány hangból álló egyszerű dallamot énekel, vagy zongorázik a kérdező tanár, ezt kell visszaénekelni dúdolással vagy szolmizálva.


Beszéd alkalmassági vizsga

Célja:   Annak megállapítása, hogy a pályázót beszéd-állapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.

 

Feladat:

 10-15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A pályázónak a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.

 A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.

 Az elbírálás szempontjai:

 Vannak-e a vizsgázónak hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák)?

 A pályázó beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás)?

 A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező?

 A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.

 Kizáró okok:

 hangképzési rendellenességek,

 ritmuszavarok,

 a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.

 

 Gyakorlatban:

1. Mese vagy gyermekirodalmi részletet kell felolvasni egyszeri átolvasás után.

2. Folyamatos és részletes beszéd egy képzőművészeti (6 festmény vagy kép közül egyet választ) alkotásról.

3. Beszéljen magáról 1-2 percet folyamatosan.


Testi alkalmassági vizsga

Célja:   Annak megállapítása, hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyaga elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.

 

Követelmények:

 közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),

 oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),

 egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,

 néhány lépés nekifutásból keresztbe állított és felfordított  pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,

 célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 méterről,

 labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,

 labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,

 felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),

 mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).

Kizáró okok:

A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés.

 

Gyakorlatban:

1. Közepes iramú futással és önállóan végzett gimnasztikával bemelegítés.

2. Páros lábon szökdelés zsámolyok felett.

3. Futás után egy lábról elrugaszkodás, leérkezés szivacsdombra két lábbal (távolugrás).

4. Egyensúlyozó járás alacsony gerendán.

5. Alacsony gyűrűn hajlított karú függésből ereszkedés állásba minél lassabban.

6. Hanyattfekvésből felülés.

7. Kosárlabdával szlalomban labdavezetés, ziccer dobás.

 

Tanító, Óvodapedagógus, Csecsemő és kisgyermeknevelő BA szakok esetén felvételi eljárásból kizáró okok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar, egyéb részképesség zavar.

 

Az egészségügyi alkalmasság igazolása: a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, illetve részt kell vennie a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton (az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a beiratkozáskor kell bemutatni).

 

Előalkalmassági/alkalmassági vizsga díjköteles: 4.000,-Ft

Előalkalmassági vizsgára való jelentkezés időpontja: 2020. január 20. 24:00 óra

Jelentkezés módja: e-jelentkezés

Jelentkezési lap megtalálható: https://pk.uni-neumann.hu/kezdolap

Előalkalmassági vizsga: 2020. január 30.

Alkalmassági vizsga: 2020. május 29.

 

Figyelem! Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg vagy „nem felelt meg" minősítést kap, annak a felvételi összpontszáma 0, azaz nulla, tehát nem vehető fel az adott jelentkezési helyre!

 

Duális képzésre történő jelentkezés


A duális képzés felvételéhez kettős követelménynek kell megfelelniük a felvételizőknek.

 1. Felvételt kell nyerni a felsőoktatási intézménybe a központi felvételi eljárásban,
 2. A vállalathoz céges kiválasztás révén lehet bekerülni.

Azon jelentkező, aki a központi felvételi eljárásban is felvételt nyert és egy vállalat által is kiválasztásra került, 2020 szeptemberében duális hallgatóként kezdheti meg a tanulmányait a felsőoktatási intézményben.

A központi felvételi eljárásban 2020. február 15-ig kell benyújtani a jelentkezést a kiválasztott intézmény vagy intézmények megfelelő szakára.

Ezzel párhuzamosan már jelentkezni lehet a partner vállalatokhoz, melynek listája a Neumann János Egyetem honlapján is megtalálható. A jelentkezés direkt módon történik a céges partnerek felé.

A hallgatói kiválasztás módszere cégspecifikus. A cég választja meg a kiválasztás módszerét és az idejét. A kiválasztási folyamat 2020. február elejétől – 2020. június végéig tarthat. A kiválasztás idejéről a vállalat tájékoztatja a jelentkezőket. A vállalat a jelentkezőket a központi felvételi eljárás sorrend-módosítási határidejéig köteles értesíteni.

Duális képzésről címszavakban:

          az országban elsőként nálunk, a GAMF Karon került bevezetésre (2012)

          szakmai tapasztalat a legjobb szakemberektől már az egyetemi évek alatt – már pályakezdőként jelentős munkatapasztalat áll a rendelkezésre.

          gyakorlatorientált képzés – az elméleti tudáson kívül, intenzív gyakorlati tudás megszerzése, kifejezetten a munkahelyi elvárásoknak megfelelően.

          pénzügyi önállósodás – havi juttatás nem csak a cégnél töltött időszak alatt, hanem a tanulmányi időszak során végig (ezenfelül a duális hallgatók ugyanúgy pályázhatnak hallgatói ösztöndíjakra, mint a többi hallgató).

          álláslehetőség – jó eséllyel állást kínálnak fel a cégnél a diplomaátvételét követően, de nem kötelező maradni a cégnél a diplomázás után.

          nemzetközi kapcsolatok – szakmai kapcsolatok akár külföldön is, hiszen több vállalat kiküldi rövidebb időre az anyavállalathoz a hallgatóját.

          változatos és intenzív tanrend – hallgató és munkavállaló egy személyben, elsajátítva a munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat, plusz vállalati kultúra megismerése.

 

 

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS FELVILÁGOSÍTÁS:

Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

 • E-mailben: felveteli@uni-neumann.hu
 • Telefonon: +36 76/516-316
 • Személyesen: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Oktatási Igazgatóság

Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar

 • E-mailben: felveteli@gtk.uni-neumann.hu, mba@gtk@uni-neumann.hu
 • Telefonon: +36 76/505-786 +36 30/ 811-26-87(MBA)
 • Személyesen: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

 • E-mailben: felveteli@uni-neumann.hu
 • Telefonon: +36 76/501-796
 • Személyesen: 6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. Oktatási Igazgatóság

Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar

 • E-mailben: felveteli@uni-neumann.hu
 • Telefonon: +36 76/501-775
 • Személyesen: 6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
  Oktatási Igazgatóság

TÉGED IS VÁRUNK A
NEUMANN JÁNOS EGYETEMEN!