Neumann János Egyetem

Facebook

Gyengénlátó Változat

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány ösztöndíja a gazdálkodási és menedzsment szak hallgatóinak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok mentén a Pallasz Athéné Egyetemen zajló gazdálkodási és menedzsment alapszakon történő tanulmányokat támogató ösztöndíjprogramot hirdet a Pallasz Athéné Egyetemen felvételt nyert és a Főiskolával hallgatói jogviszonyba kerülő hallgatók részére.

Az alapítvány ösztöndíjára azok a 2016 szeptemberétől a költségtérítéses gazdálkodási és menedzsment szakra felvett hallgatók pályázhatnak, akik a felvételi során legalább 350 pontot elértek. Az ösztöndíj összege megegyezik a költségtérítés összegével. 

A PROGRAM ISMERTETÉSE

A pályázatra jelentkezhetnek a Kecskeméti Főiskolán a gazdálkodási és menedzsment alapszakra felvételt nyert és már hallgatói jogviszonyban álló hallgatók.

Az ösztöndíjprogram időtartama 7 félév.

Az Alapítvány a pályázatot elnyerő hallgató számára pénzügyi támogatást ad, mely megegyezik a költségtérítés összegével.

Azon nappali munkarendű hallgatók pályázhatnak, akik:

 • az adott félévben nyertek felvételt a Pallasz Athéné Egyetem gazdálkodási és menedzsment alapszakára önköltséges finanszírozási formában és felvételi pontjaik száma eléri a 350 pontot, vagy
 • Pallasz Athéné Egyetem gazdálkodási és menedzsment alapszakán önköltséges finanszírozási formában már lezárt aktív félévvel rendelkezők esetén a Kecskeméti Főiskola gazdálkodási és menedzsment alapszakán tanulmányait a mintatanterv szerint végzik, és minden lezárt aktív félévben a féléves súlyozott tanulmányi átlaguk jobb, mint 3,85. Ettől eltérni csak külön megállapodás alapján lehet, vagy
 • más képzésről a Pallasz Athéné Egyetem gazdálkodási és menedzsment alapszakára önköltséges finanszírozási formában átvételt nyert hallgató előző képzésében a göngyölített súlyozott tanulmányi átlaga jobb, mint 3,85. Ettől eltérni csak külön megállapodás alapján lehet.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 1. A pályázatra aPallasz Athéné Egyetemen a gazdálkodási és menedzsment alapszakon felvételt nyert BSc nappali képzésben résztvevő hallgatók jelentkezhetnek.
 2. A programra jelentkezni a felvételi pontszám benyújtásával lehet. A pályázatok elbírálása folyamatos, a pályázatokat 2016. augusztus 1-től lehet benyújtani.
 3. Pozitív elbírálás esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt
 4. A támogatás mértéke a főiskolával kötött Képzési szerződésben foglalt összeg, melyet az Alapítvány félévente egy összegben, a félév lezárása után folyósít a hallgatónak, amennyiben minden mintatantervi egységet teljesített és a féléves súlyozott tanulmányi átlaga jobb, mint 3,85.
 5. A hallgató folyamatosan kapcsolatot tart az Alapítvánnyal és félévente beszámol tanulmányainak előrehaladásáról, az általa látogatott szakmai előadásokról; szükség esetén az Alapítvány rendelkezésére áll egy esetleges kutatási témában történő együttműködéshez.
 6. A program során elvárás, hogy az együttműködés alatt elkészült kutatási eredményeket, publikációkat, szakdolgozatot, TDK-dolgozatot a hallgató az Alapítvány számára elérhetővé tegye, azt felké- résre az Alapítvány vezetőinek bemutassa.
 7. A támogatott hallgató vállalja, hogy abszolutóriumát, illetve a tantervben rögzített tanegységeit tantervi keretei szerinti időben megszerzi (max. 7 félév).
 8. A pályázatok elbírálása folyamatos, a pályázatokat 2016. augusztus 1-től lehet benyújtani. Pozitív elbírálás esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a leendő hallgatóval. Az Alapítvány a pályázatokról előzetes döntést hoz, a támogatási szerződést abban az esetben köti meg, ha a jelölt felvételt nyer a megcélzott képzésre.